CloudCore™ DYNAMICS

CloudCore™ DYNAMICS er vores nye dynamisk afregnede serverløsninger. Du får en meget fleksibel løsning, som tilgodeser dine daglige udfordringer. Bare tryk start og du er i gang.

logo-cc-dynamics bigMed CloudCore™ DYNAMICS får du stillet ubegrænsede ressourcer (vCPU, vRAM og storage) til din rådighed – uden oprettelse eller binding. Når du opretter en server, afregnes de ressourcer, som du tildeler serveren pr. hele time. Du kan når som helst stoppe serveren, hvorefter du ikke betaler for vCPU og vRAM. Når du nedlægger serveren, betaler du heller ikke for storage.

 

CloudCore™ DYNAMICS
TIMEPRIS MDL. PRIS
1 vCPU, 100% udnyttelse kr. 0,23 kr. 166,-
1 GB vRAM, 100% udnyttelse kr. 0,12 kr. 86,-
100 GB storage, 100% udnyttelse kr. 0,31 kr. 225,-

 

Du kan altså få forbrugsafregnede servere for 35 øre i timen eller 252 kr. om måneden ekskl. storage. Ind- og udgående trafik afregnes månedligt bagud efter forbrug. Ressourcerne afregnes pr. hele time, når du opretter en server. Når du stopper serveren, afregnes kun for storage, indtil serveren nedlægges.

 

Skal jeg vælge pulje eller forbrugsafregning?

Hvis du f.eks. vælger forbrugsafregning og udnytter 48 vCPU, 96 GB vRAM og 4 TB storage 100% i mere end 15 dage og 11 timer om måneden, så kan det bedre betale sig at vælge en CloudCore™ ENTERPRISE-pulje og fast afregning. Det er det samme som 52% udnyttelse af samme ressourcer i en hel kalendermåned.

 

Konfiguration
Break-even ift. pulje
2 vCPU / 6 GB vRAM / 300 GB Storage 19 dage 14 timer eller 65% udnyttelse
6 vCPU / 12 GB vRAM / 500 GB Storage 23 dage 18 timer eller 79% udnyttelse
12 vCPU / 24 GB vRAM / 1 TB Storage 23 dage 18 timer eller 79% udnyttelse
24 vCPU / 48 GB vRAM / 2 TB Storage 21 dage 10 timer eller 71% udnyttelse
48 vCPU / 96 GB vRAM / 4 TB Storage 15 dage 11 timer eller 52% udnyttelse
96 vCPU / 192 GB vRAM / 6 TB Storage 13 dage 17 timer eller 46% udnyttelse
192 vCPU / 384 GB vRAM / 8 TB Storage 14 dage 11 timer eller 48% udnyttelse 

 

Vær opmærksom på, at den ene model ikke udelukker den anden. F.eks. kan det være en fordel at have en pulje til nogle typer servere, mens det til andre vil være mere fordelagtigt med en dynamisk model. Hos Rackhosting kan du få alle former for hybrider.

 

CloudCore™ DYNAMICS

CloudCore™ ENTERPRISE

Forbrugsafregning – betal kun for det, du bruger Fast puljeafregning – budgetfaste priser
Laveste pris ved kort udnyttelse f.eks. spidsbelastninger/kampagner Laveste pris ved jævn udnyttelse f.eks. database- eller mailservere
Du kan til enhver tid oprette flere servere Du kan til enhver tid oprette flere servere inden for puljen
Du har intet loft over dine ressourcer Du kan altid udvide din pulje
Ingen oprettelse og binding - nul risiko Ingen binding – nul risiko