Rackhosting ApS Databehandler Aftale

Rackhosting antager som regel altid Databehandlerrollen for løsninger som hostes på en platform hos os. Du antager som regel den Dataansvarliges rolle, medmindre du også er Databehandler for en Dataansvarlig.

Den Dataansvarlig skal sikre at vi, Databehandleren, er gjort bekendt med de datatyper, som lagres på systemer, hos os.

For at gøre det så nemt som muligt, tilbyder vi at du kan læse og hente vores standard databehandler aftale og udfylde nedenstående formular med relevante oplysninger og på den måde opfylde kravene om databehandleraftale i persondataforordningen.

Det er dog ikke et krav at du benytter dig af nedenstående, det er også muligt at få tilsendt aftalen som PDF som signeres af begge parter.

Du kan også sende din egen DBA til os som vi så gennemser og hvis den ikke stiller krav udover vores standard aftale underskriver vi den.

Har du krav som rækker udover vores standard aftale, forbeholder vi os ret til at fakturere for den tid og de udgifter det medfører for os.

Men husk på det er et krav at vi indgår en DBA og det er et krav at vi er oplyst om hvilke persondatatyper der findes på vores platform.

Her finder du vores standard databehandler aftale.

Firmanavn*

Firma Email*

CVR nr.*


Dit navn*

Dit tlf. nr.*

Din personlige e-mail adresse*


Web adresse(er) (URL('er)) eller anden unik identifikation på løsningen, hvis ikke et domæne er fyldestgørende (en per linje)*


Indtast typer af personoplysninger, der behandles i sammenhæng med levering af Hovedydelsen


Afkryds hvis løsningen indeholder almindelige personoplysninger, herunder enhver form for information om en identificeret eller identificerbar registreret, ud over de typer nævnt længere nede.

Hvis ja, Indtast her hvilke datatyper der er tale om


Afkryds hvis løsningen indeholder Følsomme personoplysninger, herunder racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold eller seksuelle orientering, genetiske data og biometriske data.

Hvis ja, Indtast her hvilke datatyper der er tale om


Afkryds hvis løsningen opbevarer oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Hvis ja, Indtast her hvilke datatyper der er tale om


Afkryds hvis løsningen opbevarer CPR-numre.


Indtast hvilke kategorier der er tale om f.eks.: ansatte, klienter, kunder ell. børn (angiv i givet fald gerne om børnene er 0-12 år eller 13-18 år). Indtast en kategori pr. linje